Bookmark and Share  
  聯絡我們   
搜尋  
 
 
<< 返回 
 
「家」點愛親子攝影比賽 2015-11-27 
冠軍:
得獎者:張月清
作品:歡樂家庭
 
亞軍:
得獎者:Cheung Kit, Arist
作品:父女
 
季軍:
得獎者:黃瑋文
作品:活力的家庭
 
優異獎:
鄭思晴,邱玉梅
黃月蓮
Cheung Yui Kan
張朗斌
Chan Yi Ling
Wong Sau Wah
楊有國
Ngai Man Sau
Chan Kwan Kok
賀文偉
張詠
胡雅麗
 
恭喜,各得獎者將有專人通知領獎事宜。
 
 
  香港婦聯 2012 © 版權所有 版權聲明 免責聲明 私隱政策  
Developed by Grandmint